Knižní novinky Vydavatelství FF UK v edici Varia

Přinášíme výběr z nejnovějších titulů z produkce Vydavatelství FF UK. Všechny uvedené knihy lze zakoupit se slevou v Knihovně Jana Palacha nebo ve fakultním e-shopu, kde také najdete ukázky nebo si můžete objednat e-knihy ve formátu pdf 

1355_1 Trojí tvář Váchánu. Proměny tradičního způsobu života horalů žijících na území Afghánistánu, Tádžikistánu a Pákistánu 
Libor Dušek 
Kniha o etnicko-jazykové skupině Váchánců, žijících v oblasti pamírsko-hindukušského horského uzlu na území Afghánistánu, Tádžikistánu a Pákistánu. Předmětem práce je komplexní analýza proměny materiální i duchovní kultury etnicko-jazykových skupin Váchánců, s akcentem na jejich současný stav. Velmi důležitou součástí je vizuální kontext, který prostřednictvím vyobrazení a barevných fotografií prezentuje signifikantní znaky spjaté s každodenním životem Váchánců.
e-shop: kniha, e-kniha (PDF)  
1336_1 Chetitská čítanka 
Dita Frantíková  
Chetitská čítanka je určena především začínajícím studentům chetitštiny, ale i dalším zájemcům, kteří se s ní chtějí seznámit či ji mohou komparativně využít při studiu dalších jazyků. V českém jazyce dosud výukový materiál pro studium tohoto zajímavého jazyka, známého z písemných klínopisných dokladů z druhého tisíciletí před Kristem, chyběl. Čítanka obsahuje úvodní texty o chetitském jazyce, písmu a způsobu zápisu. Těžiště publikace tvoří vybrané texty různých žánrů a období chetitské literatury. Texty jsou glosovány, přeloženy a opatřeny gramatickými poznámkami a cvičeními.
e-shop: kniha, e-kniha (PDF) 
1335_1 Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců 
M. Černý, A. Jensterle-Doležalová, J. Horáková, I. Mikušiak, M. K. Nedvědová, J. Otčenášek, P. Vinš 
Kolektivní monografie prezentuje současný stav vědeckého poznání předních českých a v ČR působících slavistů a balkanistů o pojetí romantismu v balkánských literaturách (bez řeckého a tureckého písemnictví). To vše na pozadí rozvoje národních hnutí jako základu utváření moderních balkánských národů. Jedná se o interdisciplinární práci, která se snaží vytvořit plastický obraz proměn této oblasti Evropy tak, aby se český čtenář snadněji orientoval nejen v problematice 19. století, ale aby i lépe pochopil kořeny často bouřlivého vývoje Balkánu též ve 20. století a době současné.   
e-shop: kniha, e-kniha (PDF)
1333_1 Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje 
J. Pelikán, T. Chrobák, J. Rychlík, S. Tumis, O. Vojtěchovský, O. Žíla 
Kolektivní publikace v širokém historickém a geografickém kontextu analyzuje soudobé dějiny, aktuální politickou, hospodářskou, národnostní a sociální situaci a perspektivy vývoje šesti balkánských států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Kosova, Makedonie a Srbska. Autoři při přípravě knihy vycházeli z obsáhlé analýzy příslušných sbírek dokumentů, statistik, memoárové produkce, relevantní sekundární literatury i dlouhodobého monitorování tisku a dalších médií.
e-shop: kniha, e-kniha (PDF)

Další novinky Vydavatelství FF UK:

Ivan Klimeš: Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945

Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností

Hana Šmahelová: Otevřená hra. Studie z let 2001–2015


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK