Knihovna FF UK byla podruhé součástí Týdne knihoven: letos se hlavně tvořilo

Letošní první říjnový týden byl stejně jako těch devatenáct předchozích zasvěcen knihovnám. K celostátní akci pravidelně vyhlašované Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) se již podruhé přihlásila i Knihovna FF UK. Knihovníci z našich knihoven se 20. ročníku s tématem „Braňte knihu“ připojili vlastním programem, letos většinou tvůrčím.

Pro návštěvníky Knihovny Jana Palacha byl ve spolupráci se Seminářem mongolistiky Ústavem jižní a centrální Asie FF UK uspořádán workshop šití nových barintagů na mongolské staré tisky a rukopisy, které jsou uloženy ve fondu Knihovny FF UK. Šití barintagů, zvláštních látkových šátků pro uchování knih sútrového formátu, je v Mongolsku tradičně považováno za výraz velké úcty k náboženství i tradiční vzdělanosti a kultuře obecně. Záměrem akce bylo jak ušít nové barintagy, tak seznámit zájemce z řad veřejnosti s tradiční mongolskou knižní kulturou. Pod vedením Ondřeje Srby a za účasti mongolské státní televize se tak v knihovně rozdrnčely šicí stroje a skupina mongolských akademiků se společně s odvážlivci pustila do krásné práce.

Prohlédněte si kompletní fotogalerii Týdne knihoven 2016 na FF UK.

V Knihovně Jana Palacha proběhl i druhý ročník workshopu artefiletiky. S ohledem na letošní téma si knihovnice Kristýna Rolincová z SVI a Lucie Kratochvílová z Knihovny Celetná připravily pro své uživatele vlastní výrobu obalu z filcu. Účastníci začali své tvoření základním střihem, pokračovali ručním šitím a celkovou úpravou a nakonec si dle své fantazie vyzdobili přední stranu. Vzniklo tak několik krásných knižních obalů, které budou zdobit nejednu knihu.

V Knihovně Ústavu germánských studií se kniha bránila především před vnějším poškozením – celý týden si zájemci mohli za pomoci knihovnic Lucie Jakubcové a Karolíny Bučkové na šicím stroji ušít vlastní látkový obal na knihu, soutěžilo se ve skládání papírových knižních obalů a skládaly se také papírové origami záložky do knih. Během workshopu s Martinou Čížkovou se účastníci přesvědčili, že staré nepoužitelné knihy není potřeba vyhazovat, ale dají se nadále zužitkovat – třeba na výrobu tajné skrýše na drobnosti.

Založit si rozečtenou knihu praktickou záložkou s poznámkovými lístky mohli návštěvníci Knihovny Katedry středoevropských studií, kteří vyrobili také ukázkové záložky s citáty, jež je možno si prohlédnout při výpůjčce knih ze základní oborové beletrie. Koho v knihovně nezaujalo jednoduché skládání a stříhání, mohl si vyzkoušet práci s vektorovým grafickým editorem Inkscape, v němž knihovnice Jana Česká umožňovala výrobu vlastnické knižní značky, tzv. Ex Libris. Vzniklo tak několik skutečně krásných podkladů pro výrobu razítka.

Knihovna Celetná si pro své čtenáře připravila workshop na výrobu knižních záložek. K dispozici bylo několik kreativních technik a různých druhů materiálu, aby si každý účastník mohl vybrat dle svých preferencí. Největší oblibu si nakonec získaly skládací rohové záložky z papíru.

Tu část programu Týdne knihoven, která korespondovala s tématem „Braňte knihu!“, vedla Knihovna Ústavu filosofie a religionistiky ve šlépějích loňského roku: pondělní bazar měl uchránit odložené knihy před zapomněním, páteční dílna byla zamýšlena jako zotavovna knih poničených.

Novinkou nebyla ani ranní lekce jógy, kterou však zkušená lektorka Bára Sojková propojila s letošním tématem tím, že návštěvníky teoreticky i prakticky, erudovaně a s vtipem uvedla do tradice jógových knih 20. století. Kdo měl chuť knihy nejen bránit, ale dokonce vlastnoručně tvořit, mohl se zúčastnit knihvazačské dílny vedené Helenou Exnerovou, která zájemce zasvětila do všech fází procesu, na jehož konci stojí knihy vyzývající k zaplnění nejrůznějšími texty. Právě rozmanitým typům textů (kniha založená na disertační práci, báseň, román, píseň) byl věnován večer autorských čtení a hraní, který se v režii Ondřeje Galušky, Vilmy Manové, Jana Kozáka a Jiřího Dyndy bezmála proměnil v koncert.

Pomyslným vyvrcholením akce byla vernisáž fotografií Ami Vitale v Knihovně Jana Palacha, kterou Filozofická fakulta UK připravila ve spolupráci s Czech Press Photo. Fotografie mladé reportážní fotografky budou k vidění ve všech studovnách knihovny po celý akademický rok 2016/2017. Pokud se nestihnete přijít podívat, můžete si udělat představu alespoň z virtuální prohlídky na webu fotografky.

WEB stranaAWEB stranaB


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK