Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruští intelektuálové v meziválečném Československu

Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR připravilo další výstavu mapující opomíjené osobnosti pražské akademické a intelektuální sféry meziválečného Československa. Výstava “Bělorusko mimo Bělorusko” je zaměřena na osudy běloruských intelektuálů, pro něž se Československo stalo školou demokracie a svobody a kteří se nakonec ocitli v děsivém soukolí dvou totalitních a imperiálních režimů, totiž německého (nacistického) a ruského (sovětského). Vernisáž výstavy proběhla 18. října 2016; výstava byla ve foyer hlavní budovy FF UK instalována do poloviny listopadu 2016.

foto: archiv FF UK