Mezinárodní germanistická konference Rozmanité koncepty – koncepty rozmanitosti. Interkulturalita/-y ve světě

Ve dnech 4.–9. října 2016 se v Ústí nad Labem a Praze koná výroční konference celosvětové Společnosti pro interkulturní Germanistiku (Gesellschaft für interkulturelle Germanistik, GiG), druhé největší odborné společnosti zaměřené na německý jazyk a kulturu. Jedná se o 20. výroční konferenci GiG, které se zúčastní takřka 200 přednášejících ze 48 zemí světa. Šest hlavních přednášejících přijíždí ze zemí pěti kontinentů (Austrálie, Brazílie, Německo, Japonsko, Kamerun a USA).    

Záměrem letošního setkání s názvem Rozmanité koncepty – koncepty rozmanitosti. Interkulturalita/-y ve světě je představit způsoby popisu mezikulturních jevů v různých částech světa, různých oblastech teorie a oborových disciplínách. K tomu přispějí jak přednášky z oblasti literatury v obecných kulturních souvislostech, například ve vztahu k fenoménu migrace, tak i příspěvky lingvistické, didaktické či translatologické. Největší sekce se věnuje literárním textům a filmům, druhá největší je zaměřena na historický kulturní prostor českých zemí. Zde zazní obecnější reflexe nad česko-německým ‚konfliktním společenstvím‘ i přednášky o autorech (např. o Kafkových cestách do severních Čech) nebo literárních postavách (Švejk v české a německé kultuře).

„Chceme nabídnout rozmanité pohledy na staleté soužití české, německé a židovské kultury, jež se v 19. století proměnilo v nacionální zápolení, aby se po osudových zvratech 20. století z českých zemí stal prostor monokulturní, který jen zřídka vzpomíná na svou interkulturní minulost,“ říkají organizátoři doc. Renata Cornejo z Katedry germanistiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a prof. Manfred Weinberg z Ústavu germánských studií Filozofické fakulty  Univerzity Karlovy.

Rozmanitou národností minulost českých zemí připomene také doprovodný kulturní program konference – například komponovaný večer Böhmen liegt am Meer 6. 10. 2016 od 20 hodin v pražském Bio Oko, na němž s autorským čtením vystoupí Kateřina Tučková, Ondřej Buddeus či Jaroslav Rudiš.

Odborně založené promýšlení zmíněných jevů nabývá na významu vzhledem k naléhavosti konfliktů i potřeby komunikace mezi kulturami v současném světě. Konference zároveň představuje podstatné posílení mezinárodních vazeb české germanistiky i posílení výzkumu jevů, jež historicky formovaly i český kulturní prostor.

Organizátoři

doc. Renata Cornejo, Katedra germanistiky, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Ústí n.L.

prof. Manfred Weinberg, Ústav germánských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Bez názvu

Kontaktní osoba

Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.

Ústav germánských studií

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

stepan.zbytovsky@ff.cuni.cz

Web konference

Tisková zpráva

Plakát konference

Plakát k doprovodnému programu

 

V Praze 20. 9. 2016


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK