Miguel de Cervantes y Saavedra (1547–1616): Známý či neznámý?

Vernisáž výstavy se uskutečnila 20. září 2016 ve vestibulu hlavní budovy Filozofické fakulty UK. Výstavu zahájila děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová a dr. Dora Poláková z Ústavu románských studií FF UK.

foto: archiv FF UK