Studenti Ústavu pro archeologii FF UK pokračovali ve výzkumu pohřebiště ve Vojenicích u Opočna

V letošním roce pokračovali pražští studenti archeologie pravěku a středověku v záchraně narušeného pohřebiště z doby bronzové ve Vojenicích u Opočna. Ruku v ruce s hradeckými a olomouckými studenty pracovali na propojení sond z předchozích let a postupně tak skládali unikátní souvislý obraz celkové plochy této části pohřebiště s bázemi mohyl a pozůstatky pohřebních obřadů, podařilo se odkrýt místa kremací i nové hroby. Výzkum navštěvovali učitelé ze všech tří mateřských pracovišť, odborníci z regionálních institucí, místní obyvatelé, turisté i novináři. Velké poděkování zasluhuje Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou za organizační zajištění výzkumu a zejména PhDr. Martina Beková za jeho obětavé vedení, dále obec Voděrady, která poskytla stavební buňku a výzkum všeobecně podporuje, Muzeum východních Čech v Hradci Králové za zapůjčení polních stanů a dalšího náročnějšího vybavení, a ovšem amatérští spolupracovníci rychnovského muzea za pomoc v terénu.

související:

Tajemný hřbitov u lesa vyoral traktor. Archeologové zachraňují mohyly [hradec.idnes.cz, 28. července 2016]

Ve Vojenicích odkrývají hroby i studenti [orlickytydenik.cz, 28. července 2016]

Na Rychnovsku odkrývají archeologové stovky hrobů z doby bronzové [rozhlas.cz, 25. července 2016]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK