(Ne)šťastná Ukrajina – osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945

Vernisáž výstavy se uskutečnila 2. listopadu 2015 od 16 hod ve vestibulu hlavní budovy FF UK. Výstavu zahájila proděkanka pro zahraničí FF UK doc. Eva Voldřichová Beránková, dále doc. Petr Hlaváček z Collegia Europaea FF UK & FLÚ AV ČR a prof. Jaroslava Melnyk, rektorka Ukrajinské svobodné univerzity v Mnichově.

Kniha (Ne)štastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945 vznikla na základě stejnojmenné výstavy uspořádané na FF UK u příležitosti rozporuplného 70. výročí přesunu této ukrajinské vzdělávací instituce z Prahy do Mnichova. Prostřednictvím biogramu jejích profesorů a docentů, často vynikajících ukrajinských vědců a intelektuálů, by chtěla pražské akademické obci, širší české veřejnosti a zdejší ukrajinské komunitě připomenout světla i stíny osudu ukrajinského exilu v turbulencích první poloviny 20. století a jeho přínos české i evropské vědě a kultuře. Budiž to v časech, kdy současná Ukrajina usiluje před očima Evropy o udržení demokracie a svobody, bojujíc nadto o svou státní samostatnost a mezinárodní svéprávnost, považováno za symbolické pootevření jedné z kapitol mnohovrstevnaté historie česko-ukrajinských vztahů.

foto: archiv FF UK