Mezinárodní bakalářský studijní obor s dvojím diplomem (Double Degree): Mezikulturní komunikace čeština – němčina

Jednooborové studium vypisované ve spolupráci Univerzity Karlovy a Lipské univerzity (Německo)

Díky kombinaci prestižních studijních programů a získání dvou diplomů (včetně zahraničního) se absolventům otevírají jedinečné vyhlídky pro budoucí uplatnění nebo další studium. Obor je zaměřen na překladatelství a tlumočnictví. Předpokladem pro studium je velmi dobrá znalost češtiny a němčiny. Oba jazyky si studenti během studia dále zdokonalí, například němčinu budou používat denně, a to při studiu, ale i v kontaktu se studenty z Lipska, kteří stráví jeden rok v Praze. Třetí ročník pak studují v Německu.

Pro oba semestry zahraničního pobytu jsou připravena stipendia, která pokryjí většinu nákladů na pobyt v Německu. Studium je bezplatné. Zájemci mají možnost se hlásit do přijímacího řízení ještě letos a začít studovat již od října 2016.

bližší informace

kontakt v ČR: Tomáš Svoboda, Ústav translatologie FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK