MatFFyzExpo návštěvníky Festivalu fantazie zchladilo fyzikálními pokusy i výletem do severské historie

Na programové linii MatFFyzExpo Festivalu fantazie, který probíhal od 30. června do 10. července v Chotěboři, se podílely Matematicko-fyzikální a Filozofická fakulta UK.

Kolegové z Matematicko-fyzikální fakulty UK slavili úspěch se stánkem s tekutým dusíkem, kde vyráběli i zmrzlinu, a s množstvím přednášek např. o neuronových sítích, kryptoměnách či dlouhodobých předpovědích počasí.

Za Filozofickou fakultu UK vystoupil Jiří Dynda s přednáškou o slovanském bohu Triglavovi a jeho vztahu k ostatním slovanským i jiným indoevropským bohům a představil základy i zapeklitosti rekonstruovaného slovanského pantheonu. Helena Exnerová nabídla historicko-antropologický exkurz na téma Mezi zombie a člověkem a Jan A. Kozák se zaměřil na staroseverský Ragnarök, jeden z nejdramatičtějších momentů tamější mytologie, a cykličnost či linearitu mytického času; další přednášku věnoval germánským runám a runové magii. David Šimeček posluchače seznámil s koncepcí magie v islandských pověstech o básnících-čarodějích, jimž jejich improvizované verše sloužily k řadě praktických účelů, například k ovlivňování počasí, ochraně stád či k boji s nepřáteli. Zaplněné přednáškové sály nenechaly nikoho na pochybách, že antropologie, religionistika, historie a lingvistika mají na akcích tohoto typu nezastupitelné místo.

O přednáškách a workshopech kolegů z Matematicko-fyzikální fakulty UK se dočtete v obsáhlém článku Fantazie s Matfyzem, kde najdete i množství fotografií z letošního Festivalu fantazie.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK