Karel IV. opět přijíždí do Prahy. Univerzita Karlova a Hlavní město Praha spolupořádají rekonstrukci královské korunovace

Univerzita Karlova a Hlavní město Praha uspořádají o víkendu 3.–4. září 2016 Korunovační slavnosti. Veřejnost se může těšit na jedinečné historické vystoupení věrně rekonstruující obřady královské korunovace. Akce se koná u příležitosti výročí 700 let od narození Karla IV. Lucemburského, krále Zemí koruny České a císaře Svaté říše Římské.

Korunovační slavnosti jsou završením celoročních oslav 700. výročí narození Karla IV. na Univerzitě Karlově a jsou pořádány ve spolupráci s Hlavním městem Prahou a s Arcibiskupstvím pražským i s řadou dalších veřejných institucí a partnerů.

Program slavností přiblíží veřejnosti historické události v takové podobě, v jaké je zažila středověká Praha na počátku září roku 1347. Jeho hlavní částí je realizace vědeckého projektu rekonstrukce korunovace Karla IV. českým králem podle Korunovačního řádu českých králů. Tato slavnost, při níž se stal českým králem Karel Lucemburský a královnou Blanka z Valois, se konala 2. září 1347 v románské Spytihněvově bazilice sv. Víta na Pražském hradě a celebroval ji první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Výstupem tohoto projektu bude hraný dokument České televize.

„Celé korunovační slavnosti jsou pokusem o autentické ztvárnění reálné historické události. Proto jsme pro tuto příležitost nechali vyhotovit kopie korunovačních klenotů a rouch, akce se navíc zúčastní stovky účastníků v historických kostýmech. Pro návštěvníky jsme připravili velkolepou a svým rozsahem neopakovatelnou podívanou,“ uvedl vedoucí projektu Mgr. Miroslav Smaha z Univerzity Karlovy.

Celá akce začne v sobotu 3. září v 16 hodin slavnostním příchodem královského procesí na Vyšehrad. Zde Karel IV. nejprve navštíví rotundu sv. Martina a baziliku sv. Vavřince, kde podle předkorunovačního obyčeje českých králů uctí přemyslovské památky (lýkové střevíce a mošnu Přemysla Oráče). Pak se zúčastní mše svaté za vlast od 17:00 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla. Následovat bude unikátní loučový průvod (18:00–20:30), který Karla IV. doprovodí z Vyšehradu historickým centrem Prahy až k Pražskému hradu. V dějinách novodobé Prahy se bude jednat o doposud nejdelší trasu, jakou jakýkoli historický průvod absolvoval.

Samotná korunovace se uskuteční v neděli 4. září. Korunovaný český král a královna vyjdou v čele korunovačního průvodu v 15 hodin z Hradčanského náměstí na náměstí Staroměstské, kde se od 17 hodin uskuteční velkolepá historická slavnost. Návštěvníci se mohou těšit na rytířský turnaj na koních, hold české šlechty se slibem věrnosti a korunovační hostinu. Nebudou chybět ani dvorské tance, předvádění dravců královskými sokolníky a mnohá kejklířská vystoupení. Program uzavře ohňové představení.

Po oba dny bude v prostorách Karolina (Ovocný trh 3/5, Praha 1) probíhat od 10 do 18 hodin historický program „Život ve středověké Praze“: jarmark s ukázkou středověkých řemesel, městské lázně, hudební, taneční a kejklířská vystoupení.  Bližší informace o slavnostech spolu s podrobným programem jsou k dispozici zde.

Program korunovačních slavností je volně přístupný veřejnosti (bez vstupného), s výjimkou rekonstrukce korunovace v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Obřady vlastní korunovace v katedrále budou přístupné pouze s pozvánkou. Pro širokou veřejnost bude na Hradčanském náměstí umístěna velkoplošná obrazovka pro přímý televizní přenos.

pro bližší informace ke slavnostem kontaktujte:

PhDr. Daniela Břízová

Univerzita Karlova

tel.: +420 702 124 672

e-mail: daniela.brizova@ruk.cuni.cz

 

Karel IV. opět přijíždí do Prahy. Univerzita Karlova a Hlavní město Praha spolupořádají rekonstrukci královské korunovace [cuni.cz, 15. srpna 2016]

událost na Facebooku


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK