DIES ROMANUS 2016: proběhly oslavy 1850. výročí počátku Markomanských válek

Na konci letošního června se všichni milovníci archeologie a starověkého Říma mohli přenést do doby vlády císaře Marka Aurelia, do roku 166 našeho letopočtu. V Archeologickém parku Liboc se slavilo 1850. výročí počátku Markomanských válek, akce nesla název Za císaře Marka a jeho rodinu. Pořadatelem byla společnost Archaia, o.p.s., spolu s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK a Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy a spolky Legio X Gemina Pia Fidelis, Marcomania a Ars Gladiatorum.

Kromě římských legionářů, auxilií (pomocných sborů) a udatných gladiátorů viděli návštěvníci také nepřátele Římské říše z řad barbarských Germánů, oslavili vítězství nad barbarskými kmeny (TRIUMPHUS MARCI), mohli sledovat nekrvavou oběť u oltáře božského Augusta. Velký úspěch mělo rozsápání germánského zajatce vlkem. Následovala přehlídka legionářů a ukázky výcviku vojska, poté také Markovy hry pro veškerý lid (LUDI MARCI). Napínavé byly gladiátorské hry v aréně, nejmladší účastníci zkusili bojovat v legionářské a gladiátorské škole. Po celou dobu akce se mohli návštěvníci včetně dětí seznamovat s životem antické společnosti u různých tematických pracovišť a přečíst si texty týkající se oslavované události. K dispozici byla také TABERNA ROMANA, čerstvé, avšak autentické občerstvení z dobové kuchyně.

foto: Barbora Janů


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK