60. výročí Letní školy slovanských studií

U příležitosti 60. běhu Letní školy slovanských studií a v rámci VIII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku byla 16. srpna 2016 v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty UK zahájena výstava mapující bohatou historii LŠSS.

foto: archiv FF UK