Zemřel docent Augustin Palát, sinolog a vzácný člověk

Ústav Dálného východu FF UK a Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace s hlubokým zármutkem oznamují, že 18. července 2016 v časných ranních hodinách po dlouhé nemoci zemřel ve věku 93 let docent Augustin Palát, významná osobnost české sinologie a jeden ze spoluzakladatelů oboru po druhé světové válce.

Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 28. července v 11.20 v malé obřadní síni krematoria v Praze Strašnicích.

Pan Palát

Docent Palát se narodil v roce 1923 v obci Krhová u Valašského Meziříčí a na své moravské kořeny byl celý život hrdý. K čínskému jazyku a kultuře se dostal za druhé světové války, kdy byl totálně nasazen v továrně Avia v Praze-Čakovicích. Četba překladů čínské literatury jej přivedla do Orientálního ústavu ke studiu čínštiny v legendárních kurzech Jaroslava Průška, později zakladatele sinologie na FF UK v Praze, oboru mezinárodně uznávaného jako Pražská škola. Po válce nejprve vystudoval právnickou fakultu a navštěvoval Průškovy přednášky na FF UK, kde v roce 1951 absolvoval studium filologie a dějin Dálného východu. Ještě před dokončením sinologického studia však započal svou bohatou činnost pedagogickou. Vedl kurzy čínského jazyka ve Škole orientálních jazyků při Orientálním ústavu v Praze, přednášel na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, působil jako lektor čínštiny na jazykové škole v továrně Svit ve Zlíně a roku 1950 se stal odborným asistentem na Katedře filologie a dějin Dálného východu FF UK, kde pak v roce 1954 získal titul docenta.

V letech 1954–58 byl velvyslaneckým radou na československém zastupitelském úřadě v Pekingu a následně strávil jeden rok jako vědecký stážista v Historickém ústavu Čínské akademie věd v Pekingu. Během pobytu v Číně mnoho cestoval, své cesty dokumentoval fotograficky a podařilo se mu shromáždit unikátní materiál, který v současné době začínají zpracovávat studenti FF UK.

Po návratu do vlasti se po boku svého učitele a přítele Jaroslava Průška stal zástupcem ředitele Orientálního ústavu, kde působil až do vynuceného odchodu za normalizace. Až do počátku normalizace také pokračoval v pedagogické činnosti na Univerzitě Karlově.

Docent Palát byl mezinárodně uznávaným odborníkem na čínskou kulturu a byl zván na přednáškové pobyty v zahraničí. Aktivně se také účastnil mezinárodní akademické spolupráce a během té doby navázal cenná a trvalá přátelství s významnými osobnostmi oboru. Byla mu udělena medaile Collège de France (1981) a byl dopisujícím členem Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente v Římě (1993).

Po listopadu 1989 přednášel v Ústavu Dálného východu FF UK. Byl také členem Vědecké rady FF UK (1990–92), Vědecké rady OÚ (1990–96) a viceprezidentem Evropské asociace čínských studií (1990–96). V poslední jmenované funkci významně přispěl k obnovení akademické spolupráce mezi pražskou sinologií a světovými centry oboru. Zasloužil se také o to, že r. 1997 bylo na půdě Univerzity Karlovy zřízeno Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace, která sídlí na Taiwanu.

Docent Palát ovládal mnoho jazyků a po vynuceném odchodu z Orientálního ústavu v roce 1973 až do roku 1989 působil jako překladatel u Pražské informační služby. Překládání však pro něj byl nejen vynucený zdroj obživy; vždy je považoval za důležitou součást odborné práce a svým způsobem její nejvyšší naplnění, neboť umožňuje zprostředkovat vědecké poznatky širší veřejnosti.

Zájem o šíření vědomostí za hranicemi univerzity a vědeckého ústavu jej v 90. letech přivedl k aktivnímu zapojení do obnovujícího se spolkového života českých orientalistů. Byl předsedou sdružení Kontinenty (1990–97) a místopředsedou Česko-čínské společnosti (1990–97); obě společnosti jej po skončení funkčního období jmenovaly svým čestným předsedou.

Po listopadu 1989 docent Palát znovu přednášel v Ústavu Dálného východu FF UK. Byl také členem Vědecké rady FF UK (1990–92) a Vědecké rady Orientálního ústavu (1990–96). Obnovil i svoje mezinárodní působení a stal se viceprezidentem European Association of Chinese Studies (1990–96). Jeho zásluhou navázala Univerzita Karlova spolupráci s Chiang Ching-kuovou nadací, jejíž Mezinárodní sinologické centrum hostí od roku 1997.

Docent Palát byl skromný a velkorysý člověk a v životě si nejvíce cenil přátelství. Hodnotu a étos přátelství, v jehož poutech se odvíjel život docenta Paláta, vyjádřil v těchto dnech profesor Göran Malmquist ze Stockholmu, člen Výboru švédské královské akademie, když na počest svého přítele, s nímž se znal více než šedesát let, finančně podpořil zalesňovací projekt v blízkosti Viktoriina jezera.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK