Začal jubilejní 60. běh Letní školy slovanských studií

V sobotu 30. července byl ve Velké aule Karolina zahájen již 60. běh Letní školy slovanských studií, který organizuje Ústav bohemistických studií FF UK. Na letošní běh se přihlásilo více než 140 účastníků.

Studenti a učitelé češtiny z téměř čtyřiceti zemí z celého světa budou po čtyři týdny v Praze, ale o sobotách a nedělích také na výletech a exkurzích, studovat český jazyk, literaturu, kulturu a historii.

Jazyková výuka je rozčleněna do čtyř základních stupňů podle pokročilosti a účastníky čeká kromě základní jazykové výuky i možnost výběru z řady volitelných seminářů. Základní jazykovou výuku a semináře povedou zkušení lektoři specializovaní na výuku češtiny pro cizince.

Integrální součástí programu jsou i přednášky rozvržené do tří cyklů. První cyklus je věnován otázkám jazykovědným a bude přednášen v češtině. Druhý cyklus, rovněž přednášený v češtině, bude věnován problematice české literatury, kultury a historie. Třetí cyklus, věnovaný českým dějinám a kultuře, je přednášen buď v angličtině, nebo v němčině, aby se ho mohli zúčastnit i ti studenti, jejichž znalosti češtiny nejsou zatím takové, aby mohli s plným porozuměním sledovat české přednášky.

Profilové přednášky budou věnovány významným kulturně historickým výročím, na něž je letošní rok velmi bohatý (například 700. výročí narození Karla IV., 80. výročí narození Václava Havla, dvojí jubileum W. A. Mozarta, ale i 150 výročí premiéry Smetanovy Prodané nevěsty a sté výročí nástupu na trůn posledního českého krále Karla VI. Habsburského).

V době konání 60. běhu LŠSS (15.–20. 8.) se uskuteční i VIII. mezinárodní sympozium o češtině v zahraničí nazvané Čeština – jazyk evropský a světový? Sympozium se koná u příležitosti 60. výročí LŠSS a 700. výročí narození Karla IV. jako jedna z oficiálních akcí Univerzity Karlovy připomínající narození svého zakladatele. Pozvání na sympozium přijala téměř padesátka předních bohemistů z Evropy, Asie, Afriky a Ameriky.

Slavnostní zakončení 60. běhu LŠSS proběhne 25. srpna ve Velké aule Karolina a frekventanti LŠSS na něm převezmou osvědčení, která je zároveň budou opravňovat uplatnit výsledky letního intenzivního studia ve formě akademických kreditů na jejich domácích univerzitách (účastníci mohou za účast na pražské LŠSS získat 8 ECST kreditů).

Začal jubilejní 60. běh Letní školy slovanských studií [iforum.cuni.cz, 31. července 2016]

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK