Návštěva dr. S. L. Sangama v Knihovně FF UK

První červencový týden navštívil Knihovnu FF UK profesor knihovní a informační vědy z Karnatak University v indickém Dharwadu Shivappa L. Sangam, Ph.D., autor více než 150 článků z oblasti bibliometrie, scientometrie, infometrie a dalších příbuzných disciplín. Ve své činnosti vychází z librametrie, nejvíce se však zabývá zkoumáním vědy v Indii. Při své návštěvě sdílel výsledky svých bibliometrických a scientometrických výzkumů s kolegou Martinem Bartošem poskytujícím podporu vědy autorům publikujícím na FF UK. I o prázdninách si tak rozšiřujeme odborné znalosti o přístupu k výzkumu publikační činnosti, které se na FF UK od března 2016 věnujeme.

Více informací o dr. Sangamovi a jeho publikační činnosti:

IMG_0871