Dublin Libraries Odyssey: Závěrečná kapitola

Začátkem června jsme se vydali poznávat knihovny v irském Dublinu, a to díky podpoře programu Erasmus+ Staff Mobility. Hlavním cílem cesty byla hostitelská instituce University College Dublin Library, jejímž knihovnám se věnujeme v třetí kapitole našeho příspěvku. A na úplný závěr jsme se pokusili o shrnutí poznatků z naší studijní cesty po dublinských knihovnách.

Pět dílčích knihoven spravuje University College Dublin, jejíž kampus se nachází v dublinské čtvrti Belfield. UCD je vůbec největší irskou univerzitou a její hlavní knihovnou je James Joyce Library, postavená opět ve stylu betonového brutalismu. Knihovna je opravdu impozantní svou velikostí a poskytuje studentům tisíce studijních míst, ať už individuálních, skupinových či relaxačních, stejně jako volný výběr, v němž je umístěna většina fondu knihovny zaměřeného na humanitní vědy. Velice zajímavá byla prezentace činnosti oddělení vnějších vztahů knihovny UCD, které má na starosti prezentaci knihovny na webu, sociálních sítích, plakátech a letácích. V loňském roce si knihovna úspěšně vyzkoušela nákup dokumentů formou tzv. patron-driven acquisition, kdy uživatelé sami svou aktivitou v katalogu knihovny rozhodují o tom, jaké elektronické a tištěné dokumenty knihovna koupí. Nejnovější knihovnou v kampusu je Health Sciences Library, otevřená v roce 2007 a umně kombinující dřevěný nábytek a živé rostliny s betonovou konstrukcí stavby.

Celkově se dublinské univerzitní knihovny nijak zásadně neliší od těch českých, výhodou jsou pochopitelně univerzitní kampusy, které umožňují ničím nelimitovanou výstavbu samostatných knihoven. I v Irsku byl patrný trend posledních let, kterým je rozšiřování studijních míst různého typu (tiché studovny, skupinové, relaxační zóny) na úkor regálů s knihami. Tento trend logicky vyplývá ze zmenšujícího se významu tištěné literatury, kterou nahrazují elektronické zdroje, a který je velmi znatelný zejména v technice a v přírodních vědách, méně zatím ve vědách humanitních. Knihovny proto přesouvají své fondy do skladů a tím vzniká nový prostor pro studijní místa a rozšiřují se možnosti jejich využití.

V irských knihovnách je samozřejmostí i půjčování laptopů, často dokonce přes samoobslužný automat. Pro české univerzitní knihovny je trochu nezvyklé rozdělování studentů na ty z nižších ročníků, tedy bez titulu (undergraduate), a starší studenty s titulem (postgraduate), přičemž postgraduální studenti mají jako uživatelé knihovny výrazně vyšší pravomoci. A rozhodně nás zaujaly příruční knihovny v relaxačních zónách, které studentům poskytují kromě příruček akademického psaní a oddychové literatury taky kuchařky nebo zahrádkářské tituly, tedy zdroje životně důležitých informací zejména pro čerstvě se osamostatňující studenty.

Fotogalerie:

Autoři všech textů: Jan Kamenický & Klára Rösslerová