Doc. Petr Čermák byl jmenován členem korespondentem Španělské královské akademie

Španělská královská akademie (Real Academia Española, RAE) byla založena v Madridu v roce 1713. Dle stanov je jejím hlavním úkolem pečovat o jednotu španělštiny – tou se mluví na obrovském území a proměny jednotlivých variant by mohly vést k narušení její celistvosti. Akademie úzce spolupracuje s národními akademiemi ostatních zemí španělského jazyka – od roku 1951 s nimi tvoří tzv. Asociaci akademií španělského jazyka (Asociación de Academias de la Lengua Española).

V současné době existují tři kategorie členů Akademie: členové řádní (académicos de número), členové korespondenti a členové čestní. Kategorie člena korespondenta existuje od roku 1859. Zvolení v tajném hlasování je výrazem uznání práce dotyčného badatele na poli výzkumu témat spjatých se španělským jazykem nebo literaturou. Členové korespondenti, kteří se dále dělí na členy španělské, hispanoamerické a (ostatní) zahraniční, se podílejí na aktivitách instituce, plní úkoly, které jim Akademie svěří, a mohou se účastnit jejích zasedání, která se týkají lingvistických nebo literárních otázek. Jedním ze členů korespondentů Akademie byl 23. června jmenován doc. Petr Čermák, který působí v Ústavu románských studií FF UK.

foto: Real Academia Española


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK