Dalibor Veselý obdržel in memoriam zlatou medaili Univerzity Karlovy

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima 11. července 2016 slavnostně předal zlatou medaili Univerzity Karlovy in memoriam významné vědecké osobnosti Daliboru Veselému. Medaile byla udělena za významný dar – několik tisíc vzácných knižních svazků –, který Univerzita Karlova obdržela z pozůstalosti Dalibora Veselého a za jeho pedagogické působení na Ústavu pro dějiny umění FF UK. Ocenění převzal v historické budově Karolina jeho bratr Drahosh Veselý.

Profesor Dalibor Veselý, český architekt a historik umění, patřil mezi nejvýznamnější evropské teoretiky architektury na přelomu 20. a 21. století. Vystudoval architekturu na ČVUT v Praze a na Akademii výtvarného umění v Praze u architekta Jaroslava Fragnera. Velký zájem měl také o dějiny umění, které studoval na Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Filozofické přednášky Jana Patočky v něm probudily zájem o fenomenologii, kterou přenesl do své uměleckohistorické metody.  V šedesátých letech navázal úzké přátelské kontakty s předními umělci té doby: Janem Koblasou, Mikulášem Medkem a Alešem Veselým. V roce 1968 emigroval do Velké Británie. Krátce pracoval jako architekt v ateliéru známého anglického architekta Jamese Stirllinga. Od 70. let 20. století přednášel historii a teorii architektury na Architectural Association School of Architecture v Londýně, následně pak na Univerzitě v Essexu. Jeho univerzitní dráha vyvrcholila působením na architektonickém oddělení fakulty architektury a dějin umění Univerzity v Cambrige.

Po roce 1989 se pravidelně vracel do Čech a nezištně pomáhal českému dějepisu umění. V Ústavu pro dějiny umění FF UK vedl semináře věnované teorii architektury a dějin umění. Během svého života projevil přání, aby jeho rozsáhlá knihovna (zhruba 6000 svazků) sloužila studentům Univerzity Karlovy. V této knihovně jsou vzácné svazky věnované historii a teorii umění a architektury, které v knihovnách UK nejsou zastoupeny. Krátce před svou smrtí byl jmenován členem poradního orgánu rektora UK – Mezinárodní rady UK (International Advisory Board), složené z předních světových vědců.

Knihovna Dalibora Veselého bude po katalogizaci zpřístupněna studentům a širší odborné veřejnosti v rámci knižního fondu Filozofické fakulty UK.

Dalibor Veselý převzal in memoriam zlatou medaili Univerzity Karlovy [cuni.cz, 11. července 2016]

foto: archiv UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK