Výsledek výběrového řízení na ředitele Ústavu českých dějin

Děkanka FF UK Mirjam Friedová jmenovala prof. PhDr. Ivana Šedivého, CSc., ředitelem Ústavu českých dějin FF UK s účinností od 1. září 2016.

Učinila tak na základě doporučení mezinárodní výběrové komise vzešlého z otevřeného výběrového řízení dne 27. 6. 2016 a předložené koncepce rozvoje pracoviště.

Výběrová komise působila ve složení:

  • Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D., proděkan pro informační zdroje FF UK (předseda)
  • Prof. Marie-Elizabeth Ducreux, Centre de Recherches Historiques, L’École des Hautes Études en Sciences Sociales
  • PhDr. Eva Kowalská, DrSc., Historický ústav SAV
  • Prof. Dr. Frank Hadler, Leipzig Center for the History and Culture of East Central Europe
  • Prof. PhDr. Igor Lukeš, Ph.D., Frederick S. Pardee School of Global Studies, Boston University

Doporučený kandidát získal v tajné volbě tři hlasy, následující kandidát hlasy dva.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK