Proběhl 22. ročník Ceny Kateřiny Krausové

23. června 2016 se v Ústavu románských studií FF UK konalo již podvaadvacáté slavnostní předání Ceny Kateřiny Krausové, která je udělována za nejlepší diplomovou práci obhájenou v předchozím roce v oboru hispanistika.

Za účasti Elišky, Michala, Ivana a Jana Krausových a dalších členů rodiny, proděkana dr. Pavla Sitka, vyučujících z Oddělení hispanistiky a samozřejmě laureátky, Mgr. Alice Lukešové, jsme zavzpomínali na Kateřinu Krausovou, k uctění jejíž památky ocenění v roce 1993 vzniklo. Kateřina Krausová absolvovala v roce 1981 studium španělštiny-francouzštiny, roku 1985 emigrovala do USA, kde pět let poté po těžké nemoci zemřela.

Setkání s rodinou Krausovou není zdaleka jen oficiálním aktem, ale především přátelským setkáním plným břitkého a inteligentního humoru – kterým je obdařena celá rodina –, při němž se vždy zamýšlíme nad významem vzdělání a rolí humanitních věd, které mohou a mají sloužit jako klíč k pochopení světa, jako možnost nahlédnout jinak a hlouběji to, co nás obklopuje. Svědectvím toho je i oceněná práce: Alice Lukešová v ní analyzovala esejistickou tvorbu dvou hispanoamerických spisovatelů, A. Reyese a P. Henríqueze Ureñi, a ukázala, jak bohaté je myšlení obou mužů, jak na základě obrovské erudice vzešlé z evropského dědictví vybudovali svébytnou hispanoamerickou reflexi moderního světa, která může být v mnoha aspektech pronikavější než ta evropská.

Význam Ceny Kateřiny Krausové roste, nejen pro stále delší tradici jejího udělování, ale především pro symbolické hodnoty s ní spojené: její jméno nám připomíná pohnutou minulost naší země i to, že ji rodina Krausova uděluje prostě proto, že chce, a že tím vyzdvihuje hodnotu toho, co nelze okamžitě spočítat či zpeněžit.

za Ústav románských studií FF UK Mgr. Dora Poláková, Ph.D.

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK