Ústav pro klasickou archeologii otevřel expozici „Okouzleni antikou“ na zámku Duchcov

V pátek 3. 6. 2016 otevřel Státní zámek Duchcov novou stálou expozici „Okouzleni antikou“ vystavující 150 historických odlitků slavných i méně známých antických uměleckých děl pocházejících se sbírek Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.  

Expozice je rovněž zaměřena na odkaz a reflexi antiky v evropském výtvarném umění od renesance až po současnost, na fenomén Grand Tour – kavalírské cesty šlechty na jih Evropy spojené s objevováním památek antického starověku, na sběratelství antických památek a v neposlední řadě na snoubení antických vlivů s architekturou a výzdobou barokních šlechtických sídel. Sál divadelní scény na zámku Duchcov připomene antické inspirace v zámeckém divadle včetně rekonstrukcí dvou barokních divadelních kostýmů a divadelních rekvizit.

Plakat Okouzleni antikou

Vystavené sochy pocházejí ze Sbírky odlitků antické plastiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mezi ty nejimpozantnější patří výzdoba štítu z chrámu bohyně Afaie na ostrově Aigína, sestávající z celkem deseti postav v téměř životní velikosti. Na jedné z nich, tzv. Paridovi, je navíc provedena barevná rekonstrukce jako připomínka původního vzhledu antických památek. Nachází se zde také jedna z unikátních rekonstrukcí provedených prof. W. Kleinem během jeho působení na Univerzitě Karlově, Myrónovo sousoší bohyně Athény se satyrem Marsyou. Expozice je doplněna o několik originálů antické keramiky s pohřební tematikou a historické cestovatelské potřeby, suvenýry přivezené z cest a dobové obrazové prameny s ikonografií dokládající objevování antické kultury a její etablování ve světě české i evropské aristokracie.

Expozici připravil Národní památkový ústav a Filozofická fakulta UK.

Autoři a autorky: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., PhDr. Olga Klapetková, PhDr. Eva Lukášová, doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D., Mgr. Lenka Vacinová.

Manažer projektu: Ing. Filip Malý.

Kontakty

Ina Píšová

+420 777 739 951

ina.pisova@ff.cuni.cz

Ke stažení:

Tisková zpráva_CZ 

Tisková zpráva_DE 

Tisková zpráva_ENG

Na webových stránkách expozice jsou k dispozici fotografie v tiskové kvalitě a bannery.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK