FF UK navštívil rektor hanojské univerzity

Ve dnech 1.–2. 6. 2016 navštívil FF UK rektor University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University – Hanoi, pan Pham Quang Minh. Společně s paní děkankou podepsali rámcovou smlouvu o spolupráci mezi oběma institucemi.

Konkrétně by měla přispět k rozvoji vietnamistiky, zvýšení prestiže Ústavu Dálného východu FF UK (jenž do budoucna usiluje o akreditaci magisterského a doktorského studia vietnamistiky, která není vyučována jinde v ČR ani v dalších státech střední Evropy), navázání spolupráce v rámci „jihoasijských studií“ obecně (VNU – Hanoi má celou řadu projektů s USA, Japonskem a Čínou) a samozřejmě posílení Institutu pro studium strategických regionů při Univerzitě Karlově v Praze.

Pan Pham Quang Minh rovněž navštívil Karolinum, kde byl oficiálně přijat prorektorem pro zahraničí. Do budoucna se připravuje smlouva na celouniverzitní úrovni.

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK