Zástupci předních univerzit a představitelé mezinárodních univerzitních asociací přijali Pražskou deklaraci o roli univerzit v současném světě

Praha 13. května 2016 – Zástupci tří významných mezinárodních univerzitních asociací COIMBRA GROUP, UNICAEUROPAEUM se sešli v Karolinu, sídle Univerzity Karlovy. Jednali zde o aktuálních otázkách spojených s odkazem zakladatele Univerzity Karlovy pro současnost – vzdělávání a akademické svobody, inovace a otevřená společnost. Na závěr setkání podepsali Pražskou deklaraci vyzdvihující důležitost a nezastupitelnost vzdělání v současném světě a nutnost dodržovat a ctít humanistické a demokratické ideály a principy.

Konferenci „Legacy of Charles IV., Education and Academic Freedoms, Innovation and Open Society“ zahájila spolu s rektorem Univerzity Karlovy, Tomášem Zimou, eurokomisařka Věra Jourová a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Kateřina Valachová. Zástupci mezinárodních asociací a rektoři významných univerzit hovořili o otázce akademických svobod, významu vědy a výzkumu či otevřené společnosti. Příspěvky zazněly též na téma role univerzit v mezinárodní ekonomice. Se svými příspěvky vystoupili zástupci Univerzity Karlovy, univerzit v Lovani, Luxemburgu, Lipsku, americké Severní Karolíně, Helsinkách, Leidenu, Heidelbergu, Pavii či Štrasburku.

Zástupci mezinárodních asociací spolu s rektorem UK Tomášem Zimou a ministryní Kateřinou Valachovou podepsali tzv. Pražskou deklaraci, která s odkazem na Karla IV. vyzdvihuje důležitost a nezastupitelnost univerzitního vzdělání v současném světě, neboť znalosti a vzdělání jsou nezcizitelné hodnoty nedozírného významu. Univerzity byly a jsou místem setkávání a svobodné diskuze, svobodné výměny názorů. To je úkol, který univerzitám zůstává; vést společnost k toleranci a kultivovat ji.

Současné univerzity musí myslet na to, že ačkoli jejich absolventi dosáhnou profesního vrcholu často až více než dvacet let po opuštění studií, musí být přesto schopni adaptovat se na měnící se společenské podmínky. To je úkol, který současný svět klade na všechny univerzity.

Jedna z dalších myšlenek, která se v Pražské deklaraci objevuje, je, že vzdělaní lidé s rozhledem nepodlehnou snadno jednoduchým a laciným řešením, nelze je tak snadno ovlivnit a využít či zneužít pro různé ideologie. Univerzity tak vzděláním musí mladou generaci připravit na to, že snadná řešení problémů neexistují a nefungují.

„Univerzity byly od počátku své existence institucemi hrajícími v Evropě velmi důležitou roli. V současném globalizovaném světě není role univerzit o nic méně důležitá než dříve. Univerzity kromě vědy a výzkumu musí být dnes především schopny vychovat absolventy schopné kriticky nahlížet na dění kolem sebe, naučit je vyznat se v záplavě informací a předat jim schopnost porozumět světu. Je proto dobře, že vznikla deklarace, jejímž podpisem se zúčastněné evropské univerzity hlásí k odkazu Karla IV., který platí i na počátku 21. století,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Pražská deklarace (v české verzi) 

 za správnost:

Mgr. Václav Hájek

tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova v Praze
tel.: +420 224 491 248
e-mail: pr@cuni.cz

Zástupci předních univerzit a představitelé mezinárodních univerzitních asociací se sešli v Praze. Přijali Pražskou deklaraci o roli univerzit v současném světě [cuni.cz, 13. května 2016]

foto: Univerzita Karlova


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK