Studentka FF UK získala čestné uznání v celostátní lingvistické soutěži

Ve dnech 9.–11. května 2016 se v Olomouci konalo 17. Mezinárodní setkání mladých lingvistů na téma Jazyk a kultura, kultura a jazyk: Interkulturní komunikace. V jeho rámci proběhlo celostátní kolo lingvistické soutěže Student a věda. Setkání i soutěže se zúčastnili také studenti magisterského a doktorského studia FF UK i někteří mladí pedagogové. Na pozvání pořádající Katedry bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého a olomoucké pobočky Jazykovědného sdružení ČR zasedla v porotě soutěže doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc., z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK. V silné konkurenci desítky velmi kvalitních prací se na 4. místě umístila a čestné uznání získala studentka navazujícího magisterského studia z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK Kristína Valentínyová za práci s názvem Neštandardné formy zámena „you“ v angličtine (Non-standard Forms of the Pronoun „you“ in English).


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK