Studenti Ústavu bohemistických studií FF UK získali několik ocenění v soutěži studentských prací

Tři studenti Ústavu bohemistických studií FF UK se ve dnech 21.–22. 4. zúčastnili Studentské konference – mezinárodní soutěže Prezentace studentských tematických a odborných prací, kterou organizuje Studijní středisko Praha – Albertov, ÚJOP UK v Praze ve spolupráci s Evropskou komisí a Místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady v Praze.

Olga Vlasova z Ruska, studentka programu Česká studia (4. skupina), získala 1. cenu v kategorii Prezentace studentských prací – odborná sekce s prací Kariérní strategie mladých lidí aneb kam se dívá ruská a česká mládež. Sylvia Georgieva z Bulharska, studentka 2. ročníku oboru čeština pro cizince v navazujícím magisterském studiu, získala 2. cenu v kategorii Prezentace – evropská sekce s prací Malíř Jan Václav Mrkvička – umělec dvou národů. Guillermo Orta z Mexika, student programu Česká studia (4. skupina), vystoupil v odborné sekci s prací Vztahy mezi Mexikem a Českou republiku.

Do celostátní lingvistické soutěže pro české studenty Student a věda pořádané ve dnech 9.–11. května 2016  v Olomouci v rámci 17. Mezinárodního setkání mladých lingvistů na téma Jazyk a kultura, kultura a jazyk: Interkulturní komunikace se jako jediný jinojazyčný mluvčí zapojila chorvatská stážistka v programu Erasmus Sonja Vojvodić s tématem  Jazykový koncept lexému VODA v češtině a chorvatštině. Její vystoupení vzbudilo pozornost jednak velmi zajímavým tématem  řečového pojetí vody dvou národů s odlišnou zkušeností s vodními útvary, především však  kultivovaným řečovým projevem, v němž nebylo možné rozeznat jinojazyčného mluvčího češtiny.

Všem našim studentům blahopřejeme!

za Ústav bohemistických studií FF UK Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK