Setkání studentských spolků s vedením FF UK

Milé studentky, milí studenti,
srdečně zveme zástupce studentských spolků na neformální setkání s vedením fakulty u číše vína. FF UK si velmi váží práce svých spolků a ráda by ji více, a především systematicky podporovala. Začít bychom chtěli tím, že se vedení fakulty bude se spolky pravidelně setkávat a že bude mít lepší přehled, co spolky dělají a co pro svoji práci potřebují.
Přijďte nám říci o činnosti vašeho spolku a o tom, co by pro vás fakulta mohla udělat!
Těším se na setkání s vámi v úterý 14. 6. 2016 od 18 hod v místnosti 104.

Mirjam Friedová

děkanka FF UK

událost na Facebooku


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK