Proběhne konference u příležitosti 200. výročí úmrtí kronikáře Františka Jana Vaváka

Konference Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch je připravována v rámci PRVOUK P12 (Historie v interdisciplinární perspektivě) u příležitosti 200. výročí úmrtí milčického rychtáře Františka Jana Vaváka, literárního samouka a kronikáře, jenž byl svou výchovou a vzděláním ještě pevně zakořeněn v barokní době, žil a tvořil však již na počátku obrozenské epochy a s některými významnými představiteli obrozenské kultury se také stýkal. Cílem konference je analyzovat nejrůznější fenomény charakterizující český venkov a maloměsto této převratné doby – konce 18. a počátku 19. století – ve středoevropském kontextu. Stejně jako u konferencí pořádaných v rámci PRVOUK P12 v předchozích letech bude přednostním cílem interdisciplinární uchopení zkoumané tematiky.

Konference je pořádaná 2. a 3. června 2016 v Clam-Gallasově paláci (Husova 20, Praha 1 – Staré Město) Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze v rámci programu Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách, ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy.

Zájemci o účast na konferenci se mohou informovat na adrese vavak2016@seznam.cz.

program konference v PDF


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK