Vyšla mezioborová publikace Medienwissenschaft: Východiska a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií

Antologie vydaná v edici Vizuální studia Nakladatelství Academia představuje specifický teoretický směr uvažování o médiích, který značně problematizuje dosavadní historické a archeologické pojetí média a posouvá ho do odlišných teoretických a zejména filozofických kontextů. Zahrnuje základní, doposud nepřeložené texty německé teorie a filozofie médií: jednak texty mezinárodně známých autorů (Niklas Luhmann, Friedrich Kittler a Hans-Jörg Rheinberger), jednak programové texty současné teorie a filozofie médií a také novější texty k aktuálním otázkám výzkumu médií, kultury a techniky od renomovaných autorů (Hartmut Winkler, Bernhard Siegert nebo Joseph Vogl). Knihu tvoří tři tematické okruhy, které odpovídají zaměření současného výzkumu v oblasti mediální vědy: 1) reflexe pojmu média, 2) výzkum kulturních technik a 3) otázky perfomativity v estetické praxi. Úvod do problematiky a vývoje teorie a filozofie médií v mezinárodním kontextu, stejně jako vhled do historie česko-německých akademických dialogů poskytuje úvodní text editorek Kateřiny Krtilové a Kateřiny Svatoňové, jednotlivé kapitoly potom uvádějí rozhovory s čelními představiteli teorie a filozofie médií s daným zaměřením.

Kniha má  pomocí souboru textů, které jsou pro německou teorii a filozofii médií klíčové, přiblížit některé základní výzkumy týkající se (pojmu) médií a mediálna, jež přesahují zájem jednoho oboru (dotýkají se filozofie, estetiky, vizuálních studií i všech uměnověd, nových médií, dějin vědy apod., ale jsou svou podstatou blízké i umělecké praxi); publikace může sloužit jako podklad pro kurzy zaměřené na problematiku výzkumu mediální kultury a techniky v rámci zmiňovaných oborů i jako referenční literatura pro výzkumné projekty a studijní programy týkající se médií, kultury a techniky s orientací na německy mluvící země a zároveň pomoci s obnovením česko-německého dialogu, který byl v těchto vědních disciplínách po druhé světové válce pod vlivem politického a společenského vývoje prakticky přerušen.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK