Shakespeare 400: Výstava u příležitosti čtyřsetletého výročí úmrtí Williama Shakespeara

Výstava představuje alžbětinského dramatika jakožto významný a mnohostranný fenomén české a světové kultury. Kromě informací o spisovatelově životě či vývoji shakespearovského kánonu představuje i české shakespearovské překlady a inscenace, význam Shakespeara pro české Národní divadlo nebo popkulturní rozměr Shakespearova odkazu.

Výstavu zahájil v pondělí 25. dubna v 17:30 proděkan FF UK dr. Ondřej Tichý a prof. Martin Procházka, ředitel Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK. S úvodním slovem vystoupil přední český shakespearolog prof. Martin Hilský.

foto: archiv FF UK