Na slavnostní zasedání u příležitosti 668. výročí založení UK byla předána Cena Miloslava Petruska za prezentaci UK a Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Univerzita Karlova si připomněla výročí 668 let od svého založení. U příležitosti oslav předal rektor profesor Tomáš Zima na slavnostním zasedání v Karolinu Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy za rok 2015 studentům, kteří se sdružili ve Studentském hnutí za solidaritu. Cena byla sdružení udělena za vzdělávání veřejnosti České republiky v aktuální otázce uprchlictví a migrace prostřednictvím přednášek, besed a různých vzdělávacích akcí, a tím za šíření dobrého jména univerzity. Za nejužší pracovní tým spolku cenu převzala Kristýna Boháčová (FF UK), Layla Bartheldi (FF UK), Hana Černáková (FHS UK), Martin Madej (PrF UK), Filip Hausknecht (student Gymnázia Jana Nerudy v Praze), Barbora Stehlíková (FHS UK) a Jakub Múčka (FF UK).

Cenu Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin za rok 2015 obdržel tým badatelů z Ústavu pro dějiny umění FF UK Filozofické fakulty UK ve složení Ing. Petr Macek, Ph.D., PhDr. Richard Biegel, Ph.D., a Mgr. Jakub Bachtík za unikátní a přínosnou publikaci Barokní architektura v Čechách.

Dále cenu obdrželi vědci z Přírodovědecké fakulty UK za objev nové metody přípravy zeolitů (mikroporézních materiálů) a jejího teoretického objasnění a vědci z 1. a 3. lékařské fakulty UK za rozvoj spolupráce mezi lékařskými obory při výzkumu nových léčebných postupů u závažných forem vysokého krevního tlaku

Na slavnostním shromáždění vystoupila také profesorka Jana Roitová, držitelka Ignaz Lieben Award a nositelka Ceny Neuron 2014 pro mladé vědce v oboru chemie. Ve svém projevu zdůraznila význam vědecké práce jako cesty k excelenci.

UK si připomněla výročí 668 let od svého založení [cuni.cz, 8. dubna 2016]

foto: archiv UK

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK