Knihovna Jana Palacha na jednu noc ožila pohádkami

Na apríla v pátek 1. dubna 2016 proběhla na Filozofické fakultě UK již třetí Noc s Andersenem. Akce se stejně jako v předchozích letech uskutečnila v Knihovně Jana Palacha, a to pro 21 potomků zaměstnanců fakulty ve věku od 6 do 10 let. O děti a program se staralo 10 knihovníků z různých fakultních knihoven, 4 stipendisté a 2 dobrovolníci.

Oficiálním tématem letošní Noci byla kniha Expedice z pohlednice, a protože byli knihovníci při třetím ročníku už zkušenější, nebáli se popustit uzdu své fantazii. Celý program se nesl v duchu cestování po světě, čemuž odpovídalo i zaměření bojovky, zlatého hřebu večera. Při přípravě aktivit jsme se snažili využít znalostí a zaměření knihovníků z oborových knihoven. Děti se tak díky naší kolegyni z Ústavu Dálného východu seznámily s čínskými znaky, s kolegou z Fonetického ústavu zkoumaly výslovnost Malé mořské víly v různých jazycích, díky dvěma kolegům skautům absolvovaly stezku odvahy do skoro opravdové jeskyně, německy a anglicky se snažily odhalit identitu rodilého Rakušana a musely projevit zručnost a rychlost při dobývání severního pólu. Do speciálních cestovních pasů sbírala smíšená čtyř- nebo pětičlenná družstva na jednotlivých stanovištích známky a bojovala o první místo v soutěži. Nakonec ale vyhráli všichni a děti se mohly radovat z dárkových balíčků plných knih, dětských časopisů a jiných drobností.

Po společné večeři si děti pomalu přichystaly spacáky a knihovníci se je snažili uspat zpěvem písniček a čtením Andersenovy pohádky Císařovy nové šaty. A pak už se spalo v potemnělé knihovně a v letošním ročníku jsme poprvé na nebi viděli hvězdy. Třetí Noc s Andersenem v Knihovně Jana Palacha se vydařila přinejmenším stejně jako obě předchozí. Podívejte se na fotky nebo se zeptejte dětí! V červené studovně Knihovny Jana Palacha si dočasně můžete prohlédnout i výstavku prací, které v průběhu večera vznikly.

Za hladký průběh akce děkujeme: dětem, bez kterých by to nemělo cenu, zaměstnancům a všem pomocníkům, bez nichž by to nešlo, fakultě, bez které bychom neměli střechu nad hlavou, sponzorům, bez kterých by děti neměly o co hrát, a SKIPu, který to celé už pošestnácté zorganizoval.

A za rok zase na shledanou!

Klára Rösslerová a Jan Kamenický

Knihovna Jana Palacha na jednu noc ožila pohádkami [iforum.cuni.cz, 7. dubna 2016]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK