Kalich, alba nebo svíce – čeho bylo více? Kroužek pro dějiny raného novověku zve na přednášku o vybavenosti kostelních budov

Na přednášku pořádanou Kroužkem pro dějiny raného novověku zve Archiv hlavního města Prahy a Seminář raně novověkých dějin ÚČD FF UK.

Přednášku Kalich, alba nebo svíce – čeho bylo více? Exkurz do majetkové vybavenosti farních kostelů Volyňského vikariátu na základě rozboru farářských relací a inventářů majetku pro období 17.–19. století pronese ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 16:00 v konferenčním sále Clam-Gallasova paláce (Husova 20, Praha 1 – Staré Město) Mgr. et Mgr. Libor Staněk.

Velmi dobré poznání vybavenosti kostelních budov umožňují farářské relace a také dochované inventáře jednotlivých kostelů. Díky nim zjistíme, nejen kolik se nacházelo v interiéru oltářů, obrazů nebo lavic, ale dostaneme se dokonce i do „šuplíků“ skříní a skříněk či dalších úložných prostor. Právě z těchto dosud nepříliš využívaných pramenů bude vycházet přednáška, v jejíž první části budou představeny oba typy pramenů a analyzován jejich vývoj a změny ve vymezeném časovém období. Druhá část přednášky pak využije získaná konkrétní data a zaměří se na vybavenost kostelních budov v rámci Volyňského vikariátu v uvedeném období s důrazem na různé otázky – např.: Jaká pozornost byla věnována popsání samotné kostelní budovy a v ní umístěných oltářů a obrazů? Jaké předměty a v jakých počtech patřily mezi typické a jaké naopak nikoliv? Co stálo za zaznamenání a jak podrobně? Závěr přednášky pak bude věnován shrnutí výpovědní hodnoty obou pramenů.

Mgr. et Mgr. Libor Staněk (*1987) je absolvent bakalářského a magisterského studia historie a archivnictví na Ústavu archivnictví a PVH Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dále vystudoval obor dějepis a německý jazyk pro střední školy na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Nyní je studentem doktorského studia Pomocných věd historických na Ústavu archivnictví a PVH Filozofické fakulty v Českých Budějovicích (připravovaná disertační práce se bude zabývat dějinami Volyňského vikariátu v období 18.–20. století, školitelka doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.).

plakát


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK