Filozofická fakulta UK v Praze vyhlásila 14. 4. 2016 architektonickou soutěž na rekonstrukci dvou klasicistních budov v Opletalově ulici

Cílem soutěže je nalézt nejlepší řešení celkové rekonstrukce, rozšíření a propojení budov, jež by měly sloužit především badatelským účelům. Stavební náklady akce se odhadují na 240 milionů Kč bez DPH. Soutěžní návrhy lze podávat do 30. 5. 2016.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze dlouhodobě bojuje s nedostatkem prostor pro výuku i výzkum. Historické budovy v Opletalově ulici byly postaveny jako obytné, ale většinu času sloužily kancelářím. Jejich propojením a dostavěním by se mohlo  získat asi 3500 m2 užitné plochy.

Filozofická fakulta UK požaduje vytvoření moderní budovy, která bude provozně, esteticky, stavebně historicky a technicky na špičkové úrovni počátku 21. století. „Důraz klademe zejména na dispoziční variabilitu a provozní flexibilitu rekonstruovaných budov, která by nám umožnila i v budoucnu zohledňovat neustále se vyvíjející potřeby fakulty,“ říká děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová. Součástí objektu bude badatelská knihovna s depozitářem, konferenční místnosti, pracovny, společenské prostory, prostory pro stravování atd.

Ing. Markéta Kohoutová, organizátorka soutěže


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK