V Clam-Gallasově paláci proběhne přednáška o korespondenci českých jezuitů

Archiv hlavního města Prahy a Seminář raně novověkých dějin ÚČD FF UK zvou na přednášku pořádanou Kroužkem pro dějiny raného novověku Čeští jezuité objevují Nový svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657–1741), kterou pronese ve čtvrtek 14. dubna od 16:00 v konferenčním sále Clam-Gallasova paláce (Husova 20, Praha 1 – Staré Město) PhDr. Pavel Zavadil, Ph.D.

V přednášce bude přiblížena účast „staré“ české jezuitské provincie na zámořských misiích Tovaryšstva Ježíšova v tzv. Západních Indiích 17. a 18. století – tj. ve španělské a portugalské Americe a na územích jihovýchodní Asie, která byla spravována z Nového Španělska (Filipíny, Mariánské ostrovy). Do načrtnutého rámce bude zasazeno dochované torzo korespondence, kterou misionáři zaslali z těchto oblastí zpět do své domoviny. Určité rysy jsou pisatelům jezuitských dopisů společné (např. mladý věk, raná fáze misijní kariéry, úžas nad odlišnou krásou Nového světa a touha jej sdílet s adresáty, cestopisná povaha dopisů, nepřipravenost na nové podmínky, naivní očekávání stran života v Novém světě), některé jevy jsou naopak u různých misionářů odlišné (touha po pěstování a šíření evropské vědy vs. touha po spasení duší, pocit naplnění vs. pocit zklamání z práce s domorodými obyvateli i koloniální správou, stesk po domově vs. úspěšná integrace do cizokrajného prostředí). Jezuité z české provincie se v nejednom případě stali zakladatelskými osobnosti svých regionů a jsou v nich dodnes mnohem známější než v české oblasti, z níž pocházejí.

V závěru přednášky bude představena nedávno vydaná autorova kniha a krátce objasněn její vznik, trvající celkem patnáct let. (Pro zájemce bude k dispozici několik výtisků za mimořádnou cenu.)

PhDr. Pavel Zavadil, Ph.D. (*1974), vystudoval filosofii a latinu na FF UK v Praze. V disertační práci (2011) vydal kritickou edici veškerých tehdy známých latinských dopisů českých jezuitů z Ameriky (převážně dnešní „Latinské Ameriky“), z Filipín a Mariánských ostrovů, které se v rukopisech dochovaly na našem území. Svou ediční práci završil na sklonku minulého roku vydáním rozsáhlého českého výboru z této korespondence (ve spolupráci s iberoamerikanistkou Simonou Binkovou).

Plakát (PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK