Byl zveřejněn záznam z prezentace Fulbrightova programu

Dne 4. dubna 2016 proběhla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy prezentace prestižního Fulbrightova programu a stipendií organizovaná Zahraničním oddělením fakulty a Fulbrightovou komisí v Praze.

Účastníkům akce z řad akademiků a studentů byly komisí poskytnuty informace o možnostech Fulbrightova programu, druzích nabízených stipendií, podmínkách jejich získání i praktické rady pro podávání žádostí a přípravu potřebných dokumentů. Ambasadorka Fulbrightova programu na FF UK Ina Píšová informovala o vlastních zkušenostech z působení v USA v rámci programu.

Powerpointová prezentace „Fulbrightova stipendia“

Videozáznam z akce pro další případné zájemce o možnost realizace studijních a vědeckých pobytů v USA:


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK