Autoři knihy pro děti Já chci být archeologem! získali výroční Cenu Eduarda Štorcha

Členům Ústavu pro archeologii FF UK PhDr. Zuzaně Bláhové-Sklenářové a doc. PhDr. Miroslavu Popelkovi, CSc., byla 5. dubna 2016 udělena výroční Cena Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci oboru a šíření povědomí o významu archeologických památek.

Cenu udělila na půdě Národního muzea v Praze Česká archeologická společnost – Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska za autorství knihy Já chci být archeologem!, kterou roku 2015 vydalo nakladatelství Edika v Brně ve společnosti Albatros Media a. s. Knížka je určena dětem od 10 let a vypráví příběh gymnazisty Tomáše, který se zajímá o archeologii a rád by ji po maturitě studoval. Zajímá ho vše, co s oborem souvisí – například jak vypadá pravěké hradiště, co skrývá muzejní depozitář nebo jak se žilo ve středověkém městě. S hledáním odpovědí mu pomáhá teta archeoložka. Ocenění autoři se rovným dílem podělili o 16 příběhů, které by dětem měly pomáhat rozvíjet zájem o naši minulost, o život našich předků. Neboť jak stojí v závěru knížky: Byli to lidé jako my, vyšlapali cesty, po kterých dnes chodíme, zakládali osady, z nichž vyrostly naše vesnice a potom i města, vynalézali věci, které dnes používáme. Nebo si prostě jen navzájem pomáhali přežít, proto jsme se nakonec mohli narodit i my. A právě díky archeologii si s nimi můžeme podat ruku a usmát se na sebe i přes hlubokou propast času.

související: Já chci být archeologem! Autorům z Ústavu pro archeologii FF UK vyšla kniha pro děti [ff.cuni.cz, 29. dubna 2015]

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK