Zahraniční oddělení FF UK zve na prezentaci Fulbrightova programu

Prezentace prestižního Fulbrightova programu a stipendií proběhne v pondělí 4. dubna 2016 ve Velké aule FF UK.

Program nabízí zajímavé možnosti studia a výzkumných pobytů v USA. Fulbrightovy stipendijní programy jsou financovány vládami České republiky a USA a pokrývají téměř veškeré náklady spojené s ročním hostováním na vybrané americké univerzitě.

Kancelář Komise J. W. Fulbrighta v Praze spolu se Zahraničním oddělením FF UK zorganizovali prezentaci programu, která by měla umožnit zájemcům o studia nebo výzkumné pobyty v USA získat více informací o možnostech programu, setkat se se zástupci Fulbrightovy komise i absolventy Fulbrightova programu.

Všichni zájemci jsou proto zváni k účasti na této prezentaci, která se uskuteční od 12:30 do 13:30 hodin ve Velké aule FF UK (místnost č. 131), nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

více k Fulbrightovu programu:

web Zahraničního oddělení FF UK

web Fulbrightovy komise v Praze

160322_FBstipendiaFFUK16_PozvFINAL


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK