Vyjádření Filozofické fakulty UK k teroristickým útokům v Bruselu

Studenti a pedagogové FF UK vyjadřují svoji nejhlubší soustrast obětem teroristického útoku v Bruselu a jejich truchlícím rodinám.

Jako výzkumná instituce, na jejíž půdě působí řada odborníků na oblast Blízkého východu, jeho historii, kulturu a náboženství, vyzýváme českou veřejnost, aby v této vypjaté situaci neobracela svůj smutek a bolest vůči muslimům, kteří se od činů teroristů distancují.

Rovněž mějme na paměti, že uprchlíky, kteří v našich médiích bývají často spojování s hrozbou terorismu, vyhnal z domovů strach před stejným fanatismem, jakého jsme nyní svědky v Bruselu. Takový teror může totiž za obdobných společenských a politických podmínek vzniknout kdekoli na světě a zaštiťovat se libovolnou ideologií, čehož svědectvím jsou i naše vlastní dějiny.

Tváří v tvář strašlivým událostem v Bruselu chce FF UK být i nadále místem otevřené a racionální diskuse. Nepřestáváme věřit v sílu evropského společenství, jehož jsou křesťanství i islám po mnoho staletí součástí.

.

jménem akademické obce Filozofické fakulty UK

doc. Mirjam Friedová

děkanka Filozofické fakulty UK

V Praze 22. března 2016


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK