Volby do Akademického senátu FF UK na volební období 2016–2018

Kandidáty do Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze má právo navrhovat každý člen akademické obce FF UK. Návrhy je možné podávat písemně sekretariátu AS FF UK do 24. 3. 2016 do 15:00 na podatelnu FF UK.

Výzva akademické obci

web AS FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK