Vážené kolegyně, vážení kolegové, páni proděkani, akademikové a studenti

U příležitosti oslav pátého, prvního kulatého výročí zahájení provozu Knihovny Jana Palacha v roce 2015 zazněl jako součást slavnostního proslovu výběr citátů z tzv. chodby svobody. Proslov se setkal s velice pozitivním ohlasem a objevily se i požadavky na jeho zveřejnění. Ovšem chyběla nám tehdy platforma, kde bychom text publikovali. Pro web byl příliš neformální, pro sociální sítě zase příliš dlouhý. Otázka publikace se ale znovu vynořila a to se vznikem knihovního blogu, pro který by se text hodil. Takže zde, téměř po roce, spatří světlo světa tento dnes již legendární proslov. Ztratí se tím sice kouzlo jednorázového a nikdy nezaznamenaného zážitku, ale bude vyváženo zpřístupněním textu milionům potenciálních zájemců, kteří se původní akce nemohli zúčastnit. Následuje tedy přepracovaná podoba proslovu k pátým narozeninám Knihovny Jana Palacha:

chodba kjp

Chodba svobody je prostor v Knihovně Jana Palacha nacházející se mezi červenou studovnou a červeným volným výběrem. Jedná se o chráněnou únikovou cestu pro případ požáru či jiné katastrofy, pročež nelze tento prostor nijak efektivně využít. Proto byla chodba poskytnuta studentům a uživatelům knihovny jako obří tabule či plátno pro libovolné vyjádření názorů, postřehů, malůvek či jiných projevů. K dispozici jsou jim k tomu barevné křídy a všechny stěny chodby. Obsah nápisů na stěnách chodby dokládá, že se Knihovna Jana Palacha za pět let své existence stala nedílnou, plnohodnotnou a věříme, že i oblíbenou a příjemnou součástí fakulty a jejího každodenního života. A nyní už se podívejme na nejzajímavější příklady nápisů, jejichž šíře a pestrost přímo vybízejí k jejich kategorizaci:

Nápisy týkající se knihovny a fakulty:

Tak jako se úroveň hospody pozná podle čistoty záchodů, tak se úroveň FF UK pozná podle provozu zdejší knihovny.

Kdo se někdy pokoušel ve zdejší knihovně studovat, ví, že se to takřka nedá…

Bude se mi po Fildě stýskat. (Dopsáno jiným autorem:) Mě ne

Co je to „studovna“?

a) Promítací sál

b) Turistická atrakce

c) Klubovna

d) Útočiště nerušeného soustředění

e) Výstavní sál

Nápisy náboženské a existenciální povahy:

Jaký je rozdíl mezi – deismem – teismem – panteismem? (Zodpovězeno jiným autorem:)        VELKÝ

„Bůh je mrtev.“ Nietzsche (Dopsáno jiným autorem:) „Nietzsche je mrtev.“ Bůh

Uctívej krahujce

I believe in Sherlock Holmes

Existuju!

(Nápis přímo transcendentální) Lišky žijou v mezičasech

(Obraz oranžového kruhu s popiskou) Vstup do jiného vesmíru

Sportovní:

Sparta smrdí

Ať žije Slavoj Vyšehrad

Milostné:

Kláro, stačí jen málo

Terri + Deli jsou teplý ségry

Líbí se mi jeden kluk, Dalibor (Z nápisu není zcela zřejmé, zda Dalibor je onen kluk, či autor nápisu)

Akademické (vyjadřující složitý vztah studentů k vědě):

I Love Heidegger

Derrida sucks

Mukařovský je ďábel

Jakobson je debil

Nápisy mezinárodní povahy:

Ukraina

Viet Nam

Volimo Srbiju

Suomi

Shqpëria

Žyve Belarus!

(a další nápisy hebrejské, arabské a v písmech národů Dálného východu)

Autor: Jan Kamenický, vedoucí Knihovny Jana Palacha FF UK