V únoru proběhlo na FF UK setkání sítě evropských univerzit European Liberal Arts Network

Ve dnech 25.–26. 2. 2016 uspořádalo Zahraniční oddělení FF UK zasedání vznikající sítě European Liberal Arts Network (ELAN). Síť sdružuje spolu s FF UK aktuálně jedenáct významných evropských univerzit, mezi jinými University of Bristol, Universität Heidelberg, Uppsala universitet a další partnery z Belgie, Irska nebo Itálie.

Zástupce univerzit přivítala na FF UK děkanka fakulty doc. Mirjam Friedová i proděkanka pro zahraničí doc. Eva Voldřichová Beránková. Během dvoudenního jednání byly diskutovány možnosti rozvoje spolupráce v rámci sítě ELAN. Výsledky pražského setkání povedou po dvou letech příprav k definitivnímu uzavření smlouvy o vzniku sítě a od příštího akademického roku se účast v síti stane běžnou součástí erasmovské nabídky zúčastněných univerzit.

160226_ELAN_Prague_NaWebCílem projektu ELAN je poskytnout vysoce motivovaným studentům možnost svůj výjezd v rámci programu Erasmus pojmout jako součást dlouhodobého individuálního projektu v oblasti humanitního vzdělání, tedy v historickém smyslu svobodných umění. Kromě studia v cizím jazyce by součástí práce vedoucí k získání absolventského certifikátu měla být např. účast na letní škole v zahraničí, účast na humanitních konferencích či zahraniční praktická stáž. Zapojení FF UK do této mezinárodní sítě je další příležitostí k rozvíjení zahraničních vztahů a kontaktů fakulty a studentům přináší další možnosti získání zahraničních studijních zkušeností.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK