Studenti se vydají studovat originály rukopisů do švýcarské klášterní knihovny v St. Gallen

Ústav řeckých a latinských studií FF UK uspěl v žádosti o grant z Fondu Partnerství spolufinancovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce. Díky grantu byla navázána užší spolupráce Univerzity Karlovy a Klášterní knihovny v St. Gallen (Stiftsbibliothek St. Gallen) v oblasti středověké literatury a paleografie.

Spolupráce obou institucí se datuje od roku 2014, kdy skupina studentů pod vedením dr. Ivy Adámkové z ÚŘLS navštívila Klášterní knihovnu v St. Gallen a navázala kontakty s vědeckou pracovnicí Klášterní knihovny  Franziskou Schnoor, M.A., která na jaře 2015 na půdě ÚŘLS (v přednáškovém cyklu pořádaném Jednotou klasických filologů) přednášela o nejstarších opisech Benediktovy řehole.

Získaný projekt umožnil na tuto spolupráci navázat a dále ji intenzivněji rozvinout a prohloubit. Hlavní náplň projektu tvoří dvě aktivity: intenzivní švýcarsko-český seminář pod dvojím vedením (Franziska Schnoor, Iva Adámková), který proběhl v lednu v Praze, a následné studium rukopisů ve švýcarském  St. Gallen. V rámci lednového semináře, který zahájila zástupkyně švýcarské ambasády paní Vera Hoffmann, byla studentům představena specifika kláštera St. Gallen na Bodamském jezeře, jeho historie, skriptorium a latinsky píšící autoři, kteří zde působili. Posluchači se rovněž seznámili s texty, které zde vznikly, četli je v latinském originále a dále je interpretovali.

Na seminář konaný v Praze naváže v květnu školení v klášterní knihovně v St. Gallen, která je díky svým obsáhlým rukopisným fondům sahajícím až do 6. století unikátní nejen ve Švýcarsku, ale svou povahou má celosvětový přesah a je na seznamu UNESCO. Seznámení s knihovním fondem, možnost detailního studia originálních textů, které se k této instituci váží, tak představuje jedinečnou možnost, jak zvýšit odbornou kompetenci studentů ÚŘLS. „Studenti zde budou moci pracovat s originály latinsky psaných rukopisů, jimž jsme se společně teoreticky věnovali v seminářích, a přímo na místě se důkladně věnovat historii kláštera a jeho knihovny,“ upřesnila náplň plánovaného studijního pobytu Franziska Schnoor.

Cílem Fondu Partnerství je posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi subjekty z České republiky a Švýcarska. Podpořené sub-projekty jsou zaměřeny na posílení bilaterálního partnerství, výměnu informací, přenos know-how a dobré praxe mezi českými a švýcarskými subjekty. Podmínkou pro předložení žádosti o grant je realizace sub-projektu se švýcarským partnerem.

SWISS_Cntrb_LOGO_MODRE

Ústředním cílem programu je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

webové stránky Programu švýcarsko-české spolupráce


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK