Knihovna Šporkova paláce: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Knihovna Šporkova paláce je jediná z oborových knihoven FF UK, která se nachází v budově Sweerts-Sporckova paláce v Hybernské ulici. Palác je tvořen dvěma křídly, přičemž levá, původně barokní a později v klasicistním stylu upravená část, slouží FF UK. První nepřímé zmínky o budovách v této lokalitě však najdeme již v pramenech z 2. poloviny 15. století. V průběhu času budova několikrát změnila majitele a nakonec ji v r. 1699 odkoupil F. A. Špork, jehož jméno nese dodnes.

Během následujících staletí palác opět vystřídal řadu majitelů, což se bohužel žalostně odrazilo na jeho značně zanedbaném technickém stavu. V r. 1974 byla zrušena Univerzita 17. listopadu, která v budově sídlila, a některá její oddělení byla následně převedena na FF UK (např. pod Ústav translatologie, který zde působí již od svého vzniku v r. 1963). V téže době byl palác předán do správy Univerzity Karlovy a po rozsáhlé rekonstrukci na podzim r. 1999 znovu slavnostně otevřen. V současné době ve Sweerts-Sporckově paláci sídlí čtyři pracoviště Filozofické fakulty UK: Ústav translatologie, Středisko ibero-amerických studií, oddělení komparatistiky Ústavu české literatury a komparatistiky a oddělení rumunistiky Katedry jihoslovanských a balkanistických studií.

03

Samotná Knihovna Šporkova paláce je situována v přízemí budovy a spravuje fondy translatologie, iberoamerikanistiky a nově od r. 2014 zčásti i rumunistiky. Fond knihovny v současnosti čítá téměř 45 tisíc jednotek, z čehož většinu tvoří knihy a často velmi unikátní periodika z fondu iberoamerikanistiky (řada knih je např. z pozůstalosti překladatele M. Hraly a iberoamerikanisty Č. Loukotky). Menší část fondu je umístěna přímo v prostorách knihovny a studovny. Zde mají čtenáři k dispozici volný výběr knih, v němž jsou soustředěny ponejvíce tituly z fondu translatologie.

Druhá, větší část je uskladněna v prostorách sklepního depozitáře pod knihovnou, které údajně v minulosti sloužily jako zednářská lóže. Jednotky umístěné v depozitáři je třeba pro případné vypůjčení předem objednat přes Centrální katalog UK. Výpůjčky lze rozdělit do několika kategorií: běžné (s výpůjční lhůtou na měsíc), specifické (s výpůjční lhůtou na týden) a prezenční (určené ke studiu v prostorách knihovny a označené červeným puntíkem). Knihovna rovněž nabízí k zapůjčení elektronickou čtečku knih Nook (na dva týdny) a čtenáři zde mají přístup ke starším výtiskům závěrečných prací z translatologie a iberoamerikanistiky (prezenčně).

Okruh návštěvníků knihovny je poměrně rozsáhlý, neboť kromě studentů a akademických pracovníků poskytuje své služby i nezanedbatelnému počtu externích uživatelů. V rámci dohody mezi UK a Technologickým institutem v Monterrey již od r. 2000 knihovnu v letních měsících navštěvují a využívají mexičtí studenti a na základě mezifakultní dohody s Ústavem translatologie přijíždějí pravidelně na stáž studenti z Moskevské státní lingvistické univerzity.

04

Návštěvníci knihovny mají k dispozici plnohodnotně vybavenou studovnu s 34 místy ke studiu a 13 počítači s přístupem na internet, do oborových databází a ke službě e-prezenčka. Pět počítačových stanic umožňuje využití překladatelského softwaru Trados. V knihovně je také umístěno reprografické zařízení sloužící čtenářům ke kopírování, skenování a tisku dokumentů. Zejména v zimních měsících jsou hojně využívány i samoobslužné úschovné skříňky. Čtenáři s nastaveným heslem se mohou v prostorách knihovny připojit na fakultní wi-fi síť eduroam.

Kontakty:

Knihovna Šporkova paláce

Hybernská 3, 116 32 Praha 1 (přízemí, č. dv. 23)

e-mail: libspork@ff.cuni.cz

telefon: 221 619 525

Knihovna Šporkova paláce

Facebook

za knihovnu sepsal Tomáš Mlynář s podporou Mariky Sztefkové


Předchozí díly seriálu:

Knihovna Českého egyptologického ústavu – Knihovna Jaroslava Černého

Historický kabinet

Knihovna Katedry středoevropských studií

Knihovna Celetná

Knihovna etnologie

Knihovna FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK