Filozofická fakulta UK v Praze chystá architektonickou soutěž na rekonstrukci dvou budov v Opletalově ulici

Česká komora architektů včera schválila soutěžní podmínky dvoukolové architektonické soutěže na návrh řešení rekonstrukce dvou rozlehlých klasicistních budov Filozofické fakulty UK v Praze, které se nacházejí v Opletalově ulici. Cílem soutěže je nalézt nejlepší řešení celkové rekonstrukce, rozšíření a propojení budov, jež by měly sloužit především badatelským účelům. Stavební náklady akce se odhadují na 240 milionů Kč bez DPH. Většina z nich bude pocházet ze státních prostředků.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze dlouhodobě bojuje s nedostatkem prostor pro výuku i výzkum. Univerzita Karlova v Praze koupila v roce 2010 historické budovy v Opletalově ulici, které sice byly postaveny jako obytné, ale většinu času sloužily kancelářím. Jejich propojením a dostavěním by se podařilo získat asi 3500 m2 užitné plochy.

Filozofická fakulta UK požaduje vytvoření moderní budovy, která bude provozně, esteticky, stavebně historicky a technicky na špičkové úrovni počátku 21. století. „Důraz klademe zejména na dispoziční variabilitu a provozní flexibilitu rekonstruovaných budov, která by nám umožnila i v budoucnu zohledňovat neustále se vyvíjející potřeby školy,“ říká děkanka Filozofické fakulty UK Mirjam Friedová. Součástí objektu bude badatelská knihovna s depozitářem, konferenční místnosti, pracovny, společenské prostory, stravování atd.

„Pro architekty je to nesnadná, ale velmi atraktivní úloha. Domy mají členitou dispozici, osobitý charakter, jeden z nich je kulturní památkou. Rekonstrukce i rozšíření nabízejí neomezené možnosti. Je však třeba pečlivě dbát na přiměřenost řešení, aby neutrpěla celková architektonická kvalita budoucí fakulty,“ doplňuje předseda poroty soutěže architekt Jan Šépka.

„Soutěž by měla být vyhlášena po schválení soutěžních podmínek MŠMT v polovině dubna. Soutěžící musí zaslat své návrhy nejpozději do 30. 5. 2016,“ uvádí Markéta Kohoutová, organizátorka soutěže.

Návrhy budou posuzovány porotou, v níž zasednou nejen zástupci Filozofické fakulty UK v Praze – proděkan pro infrastrukturu Pavel Sládek, architektka Simona Dočkalová z Referátu investic FF UK, tajemník fakulty Filip Malý a členové Akademického senátu FF UK Jakub Jirsa a Samuel Zajíček, ale také přední architekti – Jan Šépka (předseda), Aleš Burian, Jiří Opočenský, Zdeňka Vydrová, Tomáš Bezpalec a další odborníci – Richard Biegel, Jiří Gregor atd.

Porota bude hodnotit nejen komplexní architektonickou kvalitu návrhu, ale také zohlednění vazeb v území a požadavků památkové péče, rozvržení funkcí a variabilitu řešení a v neposlední řadě také ekonomickou přiměřenost zvoleného řešení. Do druhého kola soutěže postoupí maximálně osm návrhů, které autoři dopracují. Mezi nimi budou počátkem srpna zvolena nejvhodnější řešení, která získají ceny. Každý neoceněný návrh, který postoupí do 2. kola a odevzdá odpovídajícím způsobem dopracované řešení, obdrží odměnu 100 000 Kč. Celkem je na ceny a odměny vyčleněno 1 670 000 Kč.

Na soutěž o návrh navazuje podle zákona o veřejných zakázkách jednací řízení bez uveřejnění, z něhož vzejde vítězný zpracovatel zakázky, který by měl už do konce letošního roku dopracovat studii stavby a poté i všechny navazující fáze projektové dokumentace.

PhDr. Markéta Pražanová, spoluorganizátorka soutěže o návrh

Ing. arch. Simona Dočkalová, vedoucí Referátu investic FF UK

V Praze 23. března 2016

foto: Tomáš Malý

ffuk_tomas_maly_2-red

 D

Tisková zpráva


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK