Udělení čestné afiliace FF UK prof. Františku Čermákovi