Setkání paní děkanky se studentskými dobrovolníky

Milé dobrovolnice, milí dobrovolníci,

srdečně vás zvu na setkání dobrovolníků zapojených do pomoci uprchlíkům s vedením fakulty v úterý 8. 3. 2016 od 19:00 v místnosti č. 104.

Přijďte představit, co děláte, a najdeme způsob, jak může FF UK vaši práci podpořit.

FF UK stojí za svými dobrovolníky a je hrdá na jejich práci.

 

Mirjam Friedová

děkanka FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK