Setkání dobrovolníků zapojených do pomoci uprchlíkům s vedením FF UK

Milé dobrovolnice, milí dobrovolníci,

Filozofická fakulta UK si nesmírně váží obětavé dobrovolnické pomoci, kterou uprchlíkům v Čechách i na Balkáně poskytují naši studenti a pedagogové. Jsme hrdí, že patříme mezi ty fakulty UK, které volání potřebných vyslyšely a již řadu měsíců pomáhají v detenčních zařízeních, na pražském hlavním nádraží či vyjíždějí přímo na Balkán.

Ráda bych se s vámi osobně setkala, jednak abychom jako fakulta získali přehled, v čem všem jsou naši dobrovolníci zapojeni, a jednak abychom společně hledali konkrétní způsoby, jak vaši práci podpořit, například formou stipendií částečně pokrývajících vaše náklady.

Pokud jste tedy zapojeni v nějaké formě dobrovolnické pomoci, kontaktujte prosím Studentské hnutí za solidaritu (studenti.zasolidaritu@gmail.com) s informací, o jaké aktivity se jedná. Na základě těchto informací svolám schůzku dobrovolníků s vedením fakulty.

Těším se na setkání s vámi.

Mirjam Friedová

děkanka FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK