Nový univerzitní vyhledávač bude spuštěn s letním semestrem

Při studiu a psaní vysokoškolských prací se jistě neobejdete bez odborné literatury, kterou vám zpřístupňuje Univerzita Karlova v Praze. Tradiční tištěné dokumenty a některé elektronické knihy a časopisy byly dosud přístupné přes Centrální katalog UK a další elektronické informační zdroje přes Portál elektronických zdrojů, který dále odkazoval ještě do jednotlivých databází. Každý z těchto vyhledávačů měl vlastní rozhraní, různé funkce a jiné způsoby vyhledávání.

Se začátkem letního semestru, v pondělí 15. února, uvede Univerzita Karlova v Praze do plného provozu dlouho očekávaný moderní vyhledávač informačních zdrojů Ukaž (oficiální podtitul zní: Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž). Název vzešel z univerzitní ankety a jedná se o tzv. discovery systém, který umožňuje rychlé prohledávání informačních zdrojů. Ukaž dokáže v jediném rozhraní prohledávat takřka všechny univerzitní elektronické zdroje a všechny tištěné dokumenty umístěné v knihovnách Univerzity Karlovy, a rázem se tak stane hlavním vyhledávacím nástrojem UK.

Ukaž si můžete vyzkoušet už teď, zatím ještě ve zkušebním provozu, na adrese ukaz.cuni.cz (fungují také adresy discovery.cuni.cz a eds.cuni.cz). Usnadněte si život, používejte Ukaž!

ukaz_web


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK