Nový univerzitní vyhledávač bude spuštěn s letním semestrem

Při studiu a psaní vysokoškolských prací se jistě neobejdete bez odborné literatury, kterou vám zpřístupňuje Univerzita Karlova v Praze. Tradiční tištěné dokumenty a některé elektronické knihy a časopisy byly dosud přístupné přes Centrální katalog UK a další elektronické informační zdroje přes Portál elektronických zdrojů, který dále odkazoval ještě do jednotlivých databází. Každý z těchto vyhledávačů měl vlastní rozhraní, různé funkce a jiné způsoby vyhledávání.

Se začátkem letního semestru, v pondělí 15. února, uvede Univerzita Karlova v Praze do plného provozu dlouho očekávaný moderní vyhledávač informačních zdrojů Ukaž (oficiální podtitul zní: Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž). Název vzešel z univerzitní ankety a jedná se o tzv. discovery systém, který umožňuje rychlé prohledávání informačních zdrojů. Ukaž dokáže v jediném rozhraní prohledávat takřka všechny univerzitní elektronické zdroje a všechny tištěné dokumenty umístěné v knihovnách Univerzity Karlovy, a rázem se tak stane hlavním vyhledávacím nástrojem UK.

Ukaž si můžete vyzkoušet už teď, zatím ještě ve zkušebním provozu, na adrese ukaz.cuni.cz (fungují také adresy discovery.cuni.czeds.cuni.cz). Usnadněte si život, používejte Ukaž!

ukaz_web


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK