Muzikologové mimo zdi akademie

Ústav hudební vědy FF UK srdečně zve své studenty, absolventy, pedagogy i příznivce oboru na diskusní odpoledne Muzikologové mimo zdi akademie, které se uskuteční ve středu 17. února 2016 od 14:30 v místnosti č. 104 v hlavní budově FF UK. Hosty setkání budou absolventi oboru hudební věda, kteří úspěšně působí mimo akademickou sféru. Odpolednem bude provázet ředitel Ústavu hudební vědy Mgr. Marc Niubo, Ph.D.

Lenka_Kavalová_foto_Plzeňská_filharmonie

foto: Plzeňská filharmonie

Mgr. Lenka Kavalová studovala nejprve violoncello na plzeňské konzervatoři a následně hudební vědu na FF UK. Od roku 2009 je ředitelkou Plzeňské filharmonie a od roku 2013 také ředitelkou festivalu Smetanovské dny. Za jejího působení se rozšířil repertoár orchestru i o jiné žánry, velký důraz klade na práci s dětmi a mládeží. Plzeňská filharmonie se v roce 2015 významně podílela na programu projektu Evropské hlavní město kultury, kromě akcí pořádaných přímo v Plzni reprezentovala Českou republiku i v zahraničí.

více: plzenskafilharmonie.cz smetanovskedny.cz
Petra_Součková_foto_archiv_Petry-Součkové

foto: archiv Petry Součkové

Mgr. Petra Součková po studiu hudební vědy na FF UK získávala redaktorské zkušenosti díky několikaleté spolupráci s nakladatelstvím Editio Bärenreiter Praha (např. Zdeněk Nouza – Miroslav Nový: Josef Suk. Tematický katalog skladeb), kromě odborných muzikologických publikací redigovala i tituly pro jiná nakladatelství (např. Jiří Křesťan: Zdeněk Nejedlý – politik a vědec v osamění nebo Pavel Kosatík: Baronka v opeře). V současné době se věnuje především arteterapii.

více: hlinenepole.cz
Michal_Rataj©Jaromir-Cejka

foto: Jaromír Čejka

Doc. Mgr. MgA. Michal Rataj, Ph.D., studoval hudební vědu na FF UK a skladbu na HAMU u prof. Ivana Kurze a prof. Milana Slavického. Dnes vyučuje elektroakustickou hudbu a skladbu na HAMU a NYU Prague, je dlouholetým propagátorem elektroakustické hudby a radioartu, v Českém rozhlase 3 – Vltava pravidelně vysílá svůj pořad Radioateliér, jako performer (live electronics) spolupracuje s básníkem Jaromírem Typltem nebo jazzovou formací Points Quartet. Michal Rataj se účastnil se řady evropských festivalů (V:NM Graz, AudioArt Kraków, NextWave, Multiplace), zkomponoval velké množství scénických hudeb pro film, rozhlas, televizi (např. seriál České století) a divadelní inscenace, jeho skladby byly vysílány v řadě zemí po celém světě.

více: michalrataj.com
havlik_7834

foto: Vojtěch Havlík

Mgr. MgA. Miroslav Srnka studoval hudební vědu na FF UK a skladbu na HAMU u prof. Milana Slavického, ještě za studií pracoval jako redaktor hudebních časopisů, později působil v nakladatelství Editio Bärenreiter Praha, kde uplatnil své muzikologické vzdělání při vydávání notových edic. V současnosti se věnuje především komponování, jeho skladby získaly řadu domácích i zahraničních ocenění a objednávají si je přední interpreti soudobé hudby (např. Ensemble Modern, Ensemble Intercontemporain, Arditti Quartet, Ostravská banda). Na konci ledna 2016 byla v Mnichově s velkým ohlasem uvedena jeho opera South Pole, která vznikla přímo na objednávku Bavorské státní opery.

více: srnka.cz

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK