Z katedrály, univerzity i ulice – fascinující obraz hudebního života za Karla IV.

V rámci oslav 700 let, které uplynou od narození českého krále a římského císaře Karla IV., je realizováno množství projektů, na nichž se podílí i Univerzita Karlova. Pozornost široké veřejnosti si bezpochyby zaslouží právě vycházející album renomovaného souboru Schola Gregoriana Pragensis, nazvané příznačně Carolus IV.

Hudební nahrávka vznikla s cílem představit pozoruhodnou různorodost hudební tvorby doby Karla IV. Jestliže architektonické a umělecké památky dodnes vizuálně připomínají velikost lucemburské doby, hudební bohatství zůstává – byť neprávem – poněkud skryto. Struktura alba proto v jednotlivých cyklech přibližuje nejdůležitější momenty života a vlády Karla IV. a prostřednictvím vybraných skladeb ukazuje sakrální i světskou složku české společnosti druhé poloviny 14. století.

Schola Gregoriana Pragensis pozvala ke spolupráci několik dalších instrumentalistů, především sopranistku Hanu Blažíkovou a flétnistu Jakuba Kydlíčka. Umělecký vedoucí souboru, doc. David Eben, poskytl u příležitosti vydání rozhovor, jehož celé znění najdete na univerzitním portálu iForum.

tisková zpráva

Z katedrály, univerzity i ulice – fascinující obraz hudebního života za Karla IV. [iforum.cuni.cz, 17. února 2016]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK